Praktijkinformatie

Mw. M.I Millenaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Op de woensdag is Mw Millenaar afwezig.

Dhr. J.A.R. Ramadhin werkt op alle dagen van de week. In geval van afwezigheid door ziekte, nascholing of vakantie vervangen zij elkaar in samenwerking met de andere huisartsen van het Gezondheidscentrum. Het spreekuur van Mw. Millenaar en Dhr. Ramadhin is uitsluitend op afspraak.Dagindeling van de praktijk:


08.00 – 11.30 uur   Spreekuur op afspraak.

11.30 - 14.00 uur   Telefonisch overleg op afspraak. (de dokter belt u)

12.00 – 14.00 uur   Visites (flexibel en afhankelijk van drukte)

14.00 – 16.30 uur   Spreekuur op afspraak