POH-S

PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK

                                  
Grytsje Sleyster                                  Diana den Drijver


Grytsje Sleijster en Diana den Drijver werken als praktijkondersteuners (POH) voor onze praktijk in het Gezondheidscentrum. De praktijkondersteuner, hiervoor speciaal opgeleid, neemt bepaalde taken van de huisarts over. Zoals de begeleiding van de volgende chronische aandoeningen:

- Diabetes Mellitus (3 maanden controle)

- COPD (long aandoeningen)

- CVRM (cardio vasculair risico management)

- Spirometrie

- Ouderenzorg


Alle onderzoeken staan onder supervisie van de huisarts.


De praktijkondersteuners zijn op de volgende dagen aanwezig in het Gezondheidscentrum:

Grytsje Sleyster:  
maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend.

Diana den Drijver:
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.


Voor een afspraak met mw. Sleijster of mw. den Drijver belt u met de assistente van uw huisarts.