POH-GGZ


Dhr. André Gangadien 


Sinds enige tijd is er een nieuwe functie in de praktijk: POH-GGZ  (praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg). De functie van POH-GGZ wordt bij ons in de praktijk vervuld door André Gangadien.

Een afspraak met de POH-GGZ komt tot stand op initiatief van uw huisarts. Bij een vermoeden van psychische, psychosomatische of psychosociale problematiek, kan de huisarts een beroep doen op ondersteuning en u adviseren een afspraak te maken met de POH-GGZ. Na een verwijzing van uw huisarts, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ ingepland.

Bij de inzet van een POH-GGZ gelden de volgende uitgangspunten:

  • De praktijkondersteuner GGZ en de aangeboden zorg vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.
  • De praktijkondersteuner GGZ heeft korte communicatielijnen met de huisarts en geeft regelmatig terugkoppeling aan de huisarts.
  • De praktijkondersteuner GGZ schakelt de huisarts direct in bij alarmsignalen.
  • De huisarts moet formeel instemmen met een eventuele doorverwijzing.

In een gesprek brengt de POH-GGZ samen met u uw klachten en vragen in kaart. Vervolgens informeert en adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten.
De POH-GGZ kan u helpen met het verhelderen van uw problemen en geeft u advies over mogelijke behandeling. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij de klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt er gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

De POH-GGZ werkt nauw samen met hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld met eerstelijns psychologen, met Jeugdzorg, maatschappelijk werk en hulpverleners die actief zijn in de wijk.

Kosten
Aan gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. Deze worden gedekt door de basisverzekering. Zij vallen niet onder het eigen risico.